ส.แบดไทย ร่วมกับ 3 หน่วยงานจัดการอบรมผู้ฝึกกีฬาแบดมินตันนานาชาติ